Svåra uppsägningar av arbetstagare – regler, situationer och förfarande

9 900 kr

DELKURS 1: Måndag 14 juni
DELKURS 2: Onsdag 16 juni
DELKURS 3: Fredag 18 juni

TID: Kl. 09:00-12:00 (gäller alla delkurser)
FORMAT: Webinar (distans online)

PRIS: 9 900 kr ex moms (i priset ingår alla tre delkurser samt dokumentation)

Artikelnr: perm01 Kategori:

ONLINEBASERAD INTENSIVKURS I TRE DELAR

Uppsägning av personliga skäl | Uppsägning vid arbetsbrist | Förhandlingsreglerna i MBL

Vi har i grunden i Sverige en relativt bristfällig, otydlig och icke flexibel lagstiftning, inte minst i förhållande till arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Vad som gäller idag och hur våra nya lagar och regler ska tolkas är inte bara komplext och snårigt, det är också en föränderlig materia.

Hur ska du agera vid en situation när det råder arbetsbrist? Hur ser regelverken ut och vad gäller för varsel, uppsägning på grund av arbetsbrist, turordningsregler, varsel till arbetsförmedlingen, förhandlingsreglerna i MBL m. m? Vad gäller om du vill säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl?

Nu arrangerar vi en onlinebaserad intensivkurs i tre delar i webinarform under ledning av advokat Göran Smedberg, Astra Advokater, ämnesexpert med ett långt förflutet som advokat och delägare vid flera advokatbyråer i Stockholm och inriktar sig på bl. a. arbetsrätt och arbetsmiljörätt.

Sammantaget täcker kurserna de situationer som uppstår när en arbetsgivare vill avsluta anställningen för arbetstagare. En arbetstagare kan sägas upp på grund av personlig skäl eller arbetsbrist. Regler och tillvägagångssätt ser olika ut beroende på anledningen till uppsägningen. De olika delkurserna behandlar och förklarar dessa olika regler.

OMFATTNING 3 halvdagar
FORMAT Distansundervisning online
DELKURSERNAS UPPLÄGG Mix mellan föredrag, diskussion och praktiska övningar

Delkurs 1) Uppsägning på grund av personliga skäl

 • Vilka regler gäller om en arbetstagare missköter sig? Under kursen går vi igenom hur reglerna om uppsägning på grund av personliga skäl fungerar. I vilka situationer kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl.
 • Saklig grund för uppsägning i 7 § LAS
 • Omplaceringsskyldigheten i 7 § 2 st LAS
 • Under kursen går vi igenom hur man bedömer saklig grund samt hur formalian ser ut beträffande personliga skäl.
 • Vi går igenom några olika typsituationer och hur Arbetsdomstolen brukar bedöma dessa.
 • Hur angriper en arbetstagare en uppsägning som arbetstagaren anser är felaktig?
 • Vad finns det för sanktioner som arbetsgivaren kan råka ut för om uppsägningen är felaktig?
 • Vad är fackföreningens roll i situationer när uppsägning på grund av personliga skäl aktualiseras?

Delkurs 2) Uppsägning på grund av arbetsbrist

Vilka regler i anställningsskyddslagen LAS måste du kunna tillämpa om du ska göra en driftsinskränkning?

 • Saklig grund för uppsägning i 7 § LAS
 • Omplaceringsskyldigheten i 7 § 2 st LAS
 • Genomgång av turordningsreglerna i 22 § LAS
 • Hur förhåller sig de båda omplaceringsreglerna till varandra?
 • Vad innebär turordningskretsar, driftsenhet, lagturordningslista, tillräckliga kvalifikationer?
 • Hur påverkas situationen av om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte?
 • När kan man undanta nyckelpersoner från turordningen?
 • Hur bedömer man om en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer till fortsatt arbete?
 • Avtalsturlista eller ett enskilt avslutsavtal?
 • Vad ska man tänka på när man träffar ett avslutsavtal med en arbetstagare?
 • Varsel till Arbetsförmedlingen

Delkurs 3) Förhandlingsreglerna i Medbestämmandelagen (MBL)

Arbetsgivaren har en tämligen omfattande skyldighet att förhandla med fackföreningar. Det här separata kurstillfället presenterar de olika förhandlingsreglerna i MBL. Vi kommer bl a att gå igenom:

 • Allmän förhandlingsrätt/förhandlingsskyldighet i 10 § MBL
 • Samverkansförhandlingar enligt 11 – 13 §§ MBL
 • Primär förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL
 • I vilka situationer och vid vilken tidpunkt måste en arbetsgivare påkalla förhandling enligt 11 § MBL?
 • Sekundär förhandlingsskyldighet enligt 12 § MBL
 • När måste arbetsgivaren förhandla vid mindre viktiga frågor?
 • Primär förhandlingsskyldighet enligt 13 § MBL
 • Förhandlingsskyldighet gentemot fackförening som arbetsgivaren inte har kollektivavtal med.
 • Särskild primär förhandlingsskyldighet enligt MBL
 • Särskilda förhandlingsregler om arbetsgivaren vill lägga arbetsuppgifter externt, dvs inte ha några egna anställda som gör arbetsuppgifterna.
 • Förhandlingsskyldighet för arbetsgivare med kollektivavtal
 • Förhandlingsskyldighet för arbetsgivare utan kollektivavtal
 • Informationsskyldigheten enligt MBL

Praktisk information

KURSDATUM
DELKURS 1 (Uppsägning av personliga skäl): 14 juni
DELKURS 1 (Uppsägning vid arbetsbrist): 16 juni
DELKURS 2 (Förhandlingsreglerna i MBL): 18 juni

TID Kl. 09:00-12:00 (gäller alla delkurser)
FORMAT Webinar
PRIS 9 900 kr ex moms

Anmälan görs digitalt via anmälningsformuläret. Några dagar innan webinariet/intensivkursen så skickas inloggningsinformation, schema samt övriga förberedelser ut till alla kursdeltagare.

Varmt välkommen till en serie högaktuella intensivkurser!

Målgrupp

Alla som arbetar med HR såväl inom privat som offentlig sektor; personaldirektörer, personalchefer, löneadministratörer, annan HR-personal, bolagsjurister, kommunjurister och verksjurister, dessutom förtroendevalda inom fackföreningar m.fl.

 

Kursens lärare

Göran SmedbergGöran Smedberg, Astra Advokater, har ett långt förflutet som advokat och delägare vid flera advokatbyråer i Stockholm och inriktar sig på bl.a. arbetsrätt. Han är specialist inom arbetsrättsområdet och har skrivit böcker och är ofta anlitad som föreläsare och seminarieledare inom bland annat arbetsrätt och arbetsmiljörätt.