Edlegio - Utbildning

Lär av Sveriges främsta experter
inom aktuella ämnesområden

SE KURSKATALOGEN »
Edlegio - Utbildning

Kompetensutveckling inom
affärsorienterade ämnesområden

SE KURSKATALOGEN »
Edlegio - Utbildning

Nätverk, nya affärsmöjligheter och karriärutveckling

SE KURSKATALOGEN »
Edlegio - Utbildning

Öppna kurser och skräddarsydda
uppdragsutbildningar

SE KURSKATALOGEN »
Edlegio - Utbildning

Låt dig utvecklas, utmanas och inspireras

SE KURSKATALOGEN »
Edlegio - Utbildning

Lär av Sveriges främsta
experter inom
aktuella ämnesområden

SE KURSKATALOGEN »
Edlegio - Utbildning

Kompetensutveckling
inom affärsorienterade
ämnesområden

SE KURSKATALOGEN »
Edlegio - Utbildning

Nätverk, nya affärs-
möjligheter och
karriärutveckling

SE KURSKATALOGEN »
Edlegio - Utbildning

Öppna kurser och
skräddarsydda
uppdragsutbildningar

SE KURSKATALOGEN »
Edlegio - Utbildning

Låt dig utvecklas,
utmanas och inspireras

SE KURSKATALOGEN »

Edlegio blir Ny Teknik Education

Ny Teknik Education arrangerar kompetensutveckling inom affärsorienterade ämnesområden för professionella målgrupper tillsammans med Sveriges främsta ämnesexperter.

Vi tror på en mixad modern pedagogik och varvar onlinebaserade kursmoment med traditionell klassrumsundervisning tillsammans med Sveriges främsta experter inom aktuella kompetensområden.

 

Aktuellt i vår kurskatalog

Lärande är ett livslångt åtagande och nyckeln till framgångsrik karriärutveckling.
Ny Teknik Education överför affärskompetens från ledande ämnesexperter till kompetensutveckling för professionella målgrupper.

Mixad modern pedagogik

Vi tror på en mixad modern pedagogik som varvar onlinebaserade självstudier med schemalagd klassrumsundervisning i helgrupp.

Vi varvar teoretiska perspektiv med praktiska övningar med utgångspunkt i kompetensområdets logiska uppbyggnad.

Sammantaget leder pedagogiken till ett effektivt och flexibelt individuellt lärande med fokus på praktisk tillämpning.

Classroom

Undervisning i helklass

Onlinebaserade självstudier

Praktiska övningar och quiz

Dokumentation, metodmaterial

Ny Teknik Education är en del av Ny Teknik Group

NyTeknik Group & Co

0
Edlegio blir Ny Teknik Education!

Edlegio blir Ny Teknik Education!

Edlegio ingår i Ny Teknik Group. För att knyta de olika verksamheterna i gruppen närmare varandra så byter vi nu namn, men verksamheten fortsätter som vanligt. Du kan läsa mer under fliken Nyheter.

Du är fortsatt varmt välkommen till oss – hoppas vi ses på någon av våra kurser under 2021!

Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev!